SharePoint
Hoe creëer je een cultuur om te innoveren?

Nieuwe ideeën kunnen alleen ontstaan in een open bedrijfscultuur waar het aandragen van vernieuwende ideeën gestimuleerd wordt. Waarschijnlijk ging je zelf als kind ook dagelijks op ‘ontdekkingsreis’ om de wereld om je heen te verkennen. In de loop van de jaren komt deze creativiteit vaak onder druk te staan; naarmate we ouder worden komen we (helaas) vaak in vaste werkpatronen terecht en situaties waarbij we denken dat het wel goed gaat.

Waarom is innovatie noodzakelijk?

Innoveren is van belang om een voorsprong te behouden ten opzichte van de concurrentie, maar vooral ook om je aan te passen aan klanten als markten plotseling verdwijnen. Er zijn legio voorbeelden te noemen van bedrijven die te lang vasthielden aan het succes van hun product of dienst, maar er toch achter kwamen dat er ineens geen bestaansrecht meer was. Zeker op het gebied van technologie hebben er nog al wat aardverschuivingen plaatsgevonden. Denk maar aan grote organisaties als Kodak en Polaroid die het veld geruimd hebben of het enorme verlies in marktaandeel van Nokia.

Neem je voldoende rust om keuzes te maken en durf je te experimenteren?

Het is makkelijk om te zeggen dat innovatie noodzakelijk is, maar het doen is de echte uitdaging. De belangrijkste redenen; je krijgt er niet zomaar tijd bij en je zal dus altijd een keuze moeten maken wat je ervoor opoffert. Daarnaast kun je niet acht uur per dag scherp zijn en ontspruiten nieuwe ideeën beter in een hoofd met rust.

Echte innovatie start met ruimte maken ?

Het creëren van tijd en het stimuleren van creativiteit kan ontstaan door juist de standaard en repeterende werkzaamheden uit te besteden aan een outsourcing partner. Dan hoef je je als IT manager minder bezig te houden met de hardware, software en infrastructuur, maar kun je echt het gesprek met de business op gang brengen. Je krijgt je handen vrij waardoor er nieuwe inspirerende projecten opgepakt worden die echte vernieuwing brengen. Het werk van de IT afdeling zal hierdoor een hele andere dynamiek krijgen en op een veel hoger plan komen.

De ICT organisatie binnen zal vaker dan ooit het gesprek moeten kunnen voeren over de specifieke trends en ontwikkelingen van de branche waarin zij werken. Als voorbeeld is de behoefte aan ICT binnen een zorginstelling compleet anders dan binnen het onderwijs. Het gaat dus meer dan ooit om het vooruithelpen van het primaire proces en niet meer om ‘het leveren van 300 laptops’.

Is er eenmaal ruimte ontstaan dan moet er de bereidheid zijn om te experimenteren, wat niet altijd een eenvoudige boodschap is omdat we als mens geneigd zijn alles onder controle te willen hebben. Experimenten mogen zelfs mislukken, want dan is er een leermoment gecreëerd.

Ter overdenking

• Innoveren is iets wat je samen doet, met collega’s, maar ook klanten en business partners, waar geen idee te gek is om uit te spreken.

• Denk nooit dat het wel goed gaat, dat deden de bedrijven die niet meer bestaan.

• Vooraf weet je nooit hoe veel tijd creativiteit gaat kosten. Rust en ruimte zijn belangrijke voorwaarden om een innovatieve cultuur te creëren.

Op zoek naar nieuwe ideeën?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen vooruit kunnen gaan.​

Een andere kijk op Service Level Agreements

​Een Service Level Agreement (SLA) krijgt de status van een juridisch overeenkomst als allebei de partijen, klant en leverancier deze ondertekenen. Met de klant worden service levels voor de te leveren Managed Cloud Services (MCS) overeengekomen. In de SLA wordt een pallet aan KPI’s vastgelegd waar beide partijen zich gedurende de overeenkomst aan verplichten. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot sancties of zelfs ontbinding van de overeenkomst.

Maar krijg je een warm gevoel als er eenmaal een handtekening onder de SLA staat?

Het gaat om de klant!

Natuurlijk moet je afspraken maken, maar het zou in theorie niet nodig hoeven zijn als je gewoon altijd doet wat de klant verwacht. Dat betekent in de praktijk dat het niet gaat om “de SLA van ons” maar vooral om datgene vast te leggen wat iedere klant individueel verwacht.

Pas als de klant krijgt wat verwacht wordt krijgt de onderlinge relatie een verdieping en wordt de wederzijdse tevredenheid en het onderlinge begrip over de gewenste dienstverlening groter.

Onze werkwijze rondom SLA’s – afspraken op maat

Op verzoek van de klant wordt bij een RFP een concept van de beoogde SLA meegeleverd. Dit is dan een basis SLA, waarin de echte wensen en vereisten nog vertaald moeten worden naar reeele kpi’s. Tijdens de fase “van transitie naar beheer”, wordt de SLA klantspecifiek en passend gemaakt. Dat doen we door eerst in de praktijk te toetsen door middel van een SLO, Service Level Offer om uiteindelijk daarna definitief de afspraken op maat vast te leggen.

In deze versie van de SLA staan afspraken omschreven die voor beide partijen de juiste manier lijken om tot een goede intensieve samenwerking te komen.

Na een doorlooptijd, gemiddeld zo’n drie maanden, weten we dus beiden of werkt wat we hebben afgesproken, kennen we de bedrijfsprocessen en begrijpen we waar en hoe we moeten helpen.

Door deze werkwijze rondom SLA’s komen we met elkaar tot de meest optimale dienstverlening. Het werkt, is in de praktijk getoetst en zo mogelijk aangepast. Andersom valt ook te redeneren dat vooraf vanuit de leverancier bepalen wat ‘goed’ is misschien wel een bepaalde mate van arrogantie heeft. Beter is om vanaf het begin af aan al een goede verstandhouding en wederzijds begrip op te bouwen.

“Serviceverlening is een mentaliteit. Natuurlijk is juridische vastlegging van belang, maar wel met afspraken die ten goede komen aan de business optimalisatie van de klant”

John Mantel – Business Delivery Manager

Langdurige relaties gaat over de menselijke relatie

Bij PeopleWare geloven we in relaties waarbij beide partijen het vertrouwen in elkaar uitspreken. Hard werken en net dat stapje extra doen, juist ook als het mis gaat. Want wat we doen blijft mensenwerk en waar gewerkt wordt……

We geloven dat een langdurige relatie niet alleen gebaat is bij een goede vastlegging, maar vooral ook afhankelijk is van wederzijds begrip en respect. Dat betekent ook de mogelijkheid houden om flexibel te zijn en tussentijds aan te passen, omdat wensen, eisen en behoeften al dusdanig veranderd zijn dat “de SLA in de la” al lang niet meer van toepassing is.

Het bewijs dat deze aanpak werkt vinden we terug in het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte waarin we een zeer hoge waardering voor vertrouwen (Trust score 2017) van onze klanten gekregen hebben.

Ook behoefte aan een andere kijk op SLA’s?

Graag praten we door over op-maat-afspraken of verdere verbetering van onze service verlening.

Neem contact op via mail of per telefoon: 088 – 006 340 26.

Hoe laat je collega's anders werken?

Wanneer adopteren medewerkers nieuwe technologie? Je zult een positief gedrag krijgen als je collega’s exact de ‘What’s in it for me’ begrijpen. Toch wordt er lang niet altijd genoeg tijd en vooral ook budget vrij gemaakt om duidelijk te maken waarom veranderingen plaatsvinden en wat dit dan voor iedereen gaat betekenen.

Geen waarde, geen adoptie

Anders werken wordt gefaciliteerd door IT en daar ligt ook gelijk de uitdaging. Want als je van de IT afdeling een nieuwe laptop, PC of smartphone krijgt begrijp je de geldelijke waarde daarvan. Maar wat is de waarde van ‘anders’ gaan werken? Van een medewerker die van de organisatie in de cloud moet gaan werken kun je niet verwachten dat hij of zij zomaar inziet dat het samenwerken met collega’s en klanten hiermee echt veel efficiënter wordt. Veel mensen zijn geneigd om vast te houden aan vaste processen en procedures.

Adoptie is cruciaal!

Zonder goed adoptieplan zie je dan situaties ontstaan waar medewerkers naast de nieuwe technologie gewoon het oude blijven gebruiken. Want, dat deden zij altijd al zo en als je eenmaal gewend bent aan iets, dan verander je dat niet zomaar. Als IT afdeling heb je alles goed geleverd, maar toch ontstaat er een situatie waar oude en nieuwe werkmethoden door elkaar heen gebruikt worden. Een onwenselijke situatie. De adoptie van nieuwe technologie is dus niet 1-2-3 geregeld, maar wel cruciaal. Het vraagt om een belangrijke investering in tijd.

Hoe zorg je dat medewerkers nieuwe technologie omarmen?

Natuurlijk is elke organisatie anders, maar op basis van onze praktijkervaringen willen we je alvast de volgende zes tips mee geven:

1. Ga in gesprek – creëer ambassadeurs
De ‘what’s in it for me’ wordt vele malen meer versterkt als je vanaf de inventarisatiefase al met verschillende stakeholders van de verschillende afdelingen bij elkaar gaat zitten. Een Financiële afdeling heeft nu eenmaal andere behoeften dan een HR-of Salesafdeling. De betrokkenheid van deze stakeholders of ambassadeurs zal uiteindelijk bepalend zijn voor het succes.

2. Kijk naar individuele behoeften – creëer persona’s
Ga er niet vanuit dat iedere medewerker binnen deze afdeling dezelfde behoeften heeft. Als voorbeeld heeft een binnendienst sales medewerker misschien andere wensen dan een buitendienst accountmanager die online altijd alles vanaf elke plek beschikbaar wil hebben. Creëer verschillende persona’s waarin medewerkers zich herkennen.

3. Doe een 0-meting en stel duidelijke KPI’s
Want zonder 0-meting weet je later niet wat je precies hebt opgeleverd. Bepaal wat de uitkomst van succes zou moeten zijn. Door vooraf deze waardebepaling te doen, kan de noodzakelijke investering in tijd en geld ook aantoonbaar worden gemaakt.

4. Beloof niet alles
Niet elke behoefte hoeft ingevuld te gaan worden. Kijk of wensen en eisen overeen komen met de doelstellingen van het project. Durf dus ook nee te zeggen.

5. Pak een veranderproces gefaseerd aan
Kijk naar het totaal. Waar ligt in eerste instantie de grootste behoefte? Pak dat aan, bepaal hoe je dat gaat doen en betrek medewerkers door middel van interne communicatie en training. De grootste fout is om symbolisch alles in één keer over de schutting te gooien.

6. Blijf monitoren – verandering is immers een continue proces 
Behoeften zullen altijd veranderen. Het is belangrijk om vanuit de IT organisatie periodiek ik gesprek te blijven over nieuwe mogelijkheden die het samenwerken tussen de verschillende afdelingen verder kan optimaliseren.

De grootste uitdaging van IT is misschien wel het kunnen doorgronden van de persoonlijke behoefte van iedere medewerker. Met onze kennis en kunde van business processen gaan we graag de uitdaging aan om van de IT afdeling de meest innovatieve afdeling van het bedrijf te laten zijn.

Eens doorpraten over het meenemen van jouw collega’s in veranderprocessen?

Neem hier contact op of per telefoon: 088 – 006 34 26.​


Wie kies je als je de IT gaat outsourcen?

Organisaties die hun IT willen outsourcen hebben uitvoerige keuzemogelijkheden. Zij kunnen immers bij heel veel verschillende IT dienstverlenende bedrijven terecht. In het verleden zag ik dat grote organisaties, vaak multinationals, nagenoeg altijd kozen voor grote outsourcingspartners. Maar is dat nog steeds de juiste keuze, of kunnen olifanten symbolisch ook met zebra’s dansen?​

Het succes van de keuze wordt namelijk pas achteraf bepaald. Als de geleverde prestatie, de performance, wordt afgezet tegen de vooraf vastgestelde KPI’s. Voorafgaand aan jouw goede keuze helpen wellicht de resultaten van het grootste onafhankelijke outsourcingsonderzoek.

Giarte Outsourcing Performance

Giarte, een onafhankelijk onderzoeks-en adviesbureau doet sinds 2002 elk jaar een studie waarin klanten hun ervaringen en meningen met hun IT-serviceproviders delen. Het belangrijkste doel is om te zien waar de relatie tussen IT serviceprovider en de klant kan verbeteren, door transparant en open in de onderzoeksresultaten te zijn.

Betere resultaten bij middelgrote outsourcingspartijen

Opvallend in het onderzoek van 2017 is dat de Outsourcing Performance bij de grote gerenommeerde outsourcingspartijen achterblijft ten opzichte van middelgrote partijen. Persoonlijk vraag ik mij af hoe dat komt. Ik kan mij voorstellen dat middelgrote outsourcingspartijen in staat zijn om sneller de juiste klantfocus te hebben, meer toewijding kennen en beter en flexibeler omgaan met mogelijke fouten. Want als er iets mis gaat, dan moet je niet vastzitten aan procedures of verzuilingen binnen je dienstverlening. Natuurlijk kan ik hier alleen maar naar gissen en sta ik open voor andere bevindingen of een verder gesprek hierover.

Welke domeinen werden onderzocht?

De Outsourcing Performance van Giarte kent drie deeldomeinen waar op gemeten wordt; Application Management, Infrastructure Management en End User Management. Voor de laatste twee domeinen is PeopleWare ook beoordeeld. 

Outsourcingsresultaten van PeopleWare

• We haalden een 100% score op de Outsourcing Recommandation Score (ORS). 
• Op Infrastructure management een nummer 2 positie (85%)
• Op End User Management de hoogste score, een 8.3 van de 10.

Al in een eerdere blog​ schreef ik dat outsourcing gaat om vertrouwen.Daarom doet het mij plezier dat we van onze klanten een 84% score krijgen en daarmee in de top 3 van de Giarte Trust Score 2017 zitten. 

Eindconclusie

Als het om outsourcing gaat dan zag je in het verleden dat grote organisaties, vaak multinationals, alleen maar zaken deden met grote outsourcingspartners. Dat hoeft niet meer vanzelfsprekend te zijn. Grote organisaties die op zoek zijn naar meer toewijding, transparantie, flexibiliteit en daadkracht vanuit een sterk middelgroot outsourcing bedrijf zijn van harte welkom. 

En zebra’s natuurlijk ook…

Mark van Liempt

NB: Meer achtergrondinformatie van het onderzoek vind je hier
De meest gemotiveerde medewerker

Als werkgever vind ik het fantastisch om enthousiaste mensen om mij heen te hebben. Gemotiveerde medewerkers die werken met plezier, passie en gedrevenheid.

Ik geloof dat je dat bereikt als je zorgt dat je samen met collega’s een werkomgeving creëert waarin je elkaar onderling waardeert en aan kunt spreken. Dat je allemaal huiswaarts keert met het idee dat je die dag weer iets hebt bijgedragen. Dit ideaal geschetste beeld is echter niet voor iedereen van toepassing.

Krijgt iedereen wel een dergelijke kans in onze maatschappij?

Eerlijkheidshalve denk ik van niet. Omdat we erg op “People” zijn gericht wil ik dan ook een lans breken om meer aandacht te vragen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap niet de arbeidsprestatie kunnen leveren zoals jij en ik gewend zijn.

Met aandacht bedoel ik echte, eerlijke en oprechte aandacht. In de praktijk zie ik helaas nog wel eens dat werkgevers Wajong* jongeren in dienst nemen met een jaarcontract, zonder uitzicht te bieden op een vaste arbeidsovereenkomst. De kortstondige motivatie gaat dan over in een langdurige de-motivatie.

*De Wajong staat voor “Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten” en deze wet zorgt voor arbeids-of inkomensondersteuning voor jongeren die voor hun 17de jaar al arbeidsongeschikt waren en voor studerenden tot 30 jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken.

Creëer serieuze kansen – een voorbeeld uit de praktijk​
In het geven van een serieuze kans zit de echte motivatie! Dat wil ik graag verduidelijken met het verhaal van een van onze gerespecteerde medewerkers, Mathijs Woertman. Toen hij 18 jaar werd kwam hij met het UWV in contact en werd op basis van zijn medische voorgeschiedenis voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt verklaart. Zijn eerste reactie was: “Zal ik dan ook maar stoppen met mijn MBO opleiding, als ik toch niet kan werken”.

Mathijs bleek echter een grote doorzetter te zijn, ging aan de slag, maar kwam vanwege ‘een bezuiniging’ weer op straat te staan. Een eerlijke kans kreeg hij niet, ondanks dat hij de ambitie had om gewoon zijn rol in de maatschappij te vervullen. Twee jaar later had hij nog steeds geen werk.

Hij bleek veel affiniteit met IT te hebben en kwam via Randstad Participatie bij ons in dienst. Hoe hij het zelf omschrijft is dat de sollicitatie een overwinning voor hem was: “Ik kom niet thuis te zitten!” Dat is wat hem drijft en waarom hij met heel veel plezier voor ons werkt. Maar het verhaal gaat verder.

Kijk naar wat iemand wel kan!

De motivatie van Mathijs werkt enorm aanstekelijk en iedereen op de werkvloer kan leren van mensen zoals hij die echt willen. Het gaat daarbij niet om ‘minder of meer’, ‘beter of slechter’ of ‘valide en invalide’. Als werkgever zal je kansen moeten creëren en bereid moeten zijn je open te stellen voor iemands vaardigheden.

Dat betekent voor Mathijs dat hij inmiddels twee functies bij ons heeft. Hij werkt twee dagen per week bij PeopleWare als baliemedewerker. Daarnaast is hij twee dagen per week gedetacheerd namens ons als IT-er bij Warchild. Iedereen heeft profijt van zijn inzet!

“Ik heb geleerd dat het leuk is om in verschillende omgevingen te werken, weet wat mij wordt verwacht en dat het ook gaat om geld verdienen. Ik heb nu het gevoel een echte bijdrage te leveren!”, aldus Mathijs Woertman

Biedt kansen met de juiste reden​
Als laatste. Biedt als werkgever eerlijke kansen vanuit je hart, niet om een betere MVO certificering te krijgen. Je zult dan net als ik ervaren dat het heel veel voldoening geeft om mensen zoals Mathijs een eerlijke kans te geven. Ik deel graag mijn ervaringen als je net als ik nog meer gemotiveerde collega's om je heen wilt hebben.

Louis van der Toorn

NB: Natuurlijk is dit artikel met goedkeuring van Mathijs Woertman geschreven.​
Powered by dedication
PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.
ICT Infrastructuur
Wij adviseren, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en beheren innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten.
ICT Outsourcing
Middels een modulaire opzet bieden wij maatwerk ICT outsourcing oplossingen voor elk type organisatie.
Cloud Oplossingen
Wij implementeren en beheren public, private en hybride cloud oplossingen als Office 365, Azure en Cloud Werkplekken.
Partners & Technologie
Als ICT System Integrator zijn wij gespecialiseerd in het optimaal combineren van bestaande technologieën.
SharePoint
Wij ontwikkelen maatwerk SharePoint omgevingen voor diverse doeleinden op basis van fixed price & time.
ICT Detachering
Wij ondersteunen u graag bij het snel en effectief oplossen van capaciteitsvraagstukken op uw ICT-afdeling.

 Klanten aan het woord

"Onze ervaring in de Benelux met PeopleWare is goed. We zijn tevreden over de servicegraad. Het was dan ook logisch dat we voor PeopleWare kozen."
Anoniem
Anoniem
Sony
"Door de samenwerking met PeopleWare kunnen we kosten besparen en profiteren van hoge expertise, terwijl we ook flexibel blijven in de afname van onze ICT-diensten."
Kees Hus
CIO
Engie Services NL
"PeopleWare is voor ons een betrouwbare en degelijke partner. Wij vertrouwen erop dat zij ons aan de hand meenemen in de nieuwste innovaties."
Rolf Daalder
Director ICT
FMO
"PeopleWare meet met de menselijke maat: eenvoud en transparantie in (samen)werken en vrij binnen afspraken met eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid."
Rob Wolleswinkel
Manager ICT
FCA Capital