SharePoint
Hoe creëer je een cultuur om te innoveren?

Hoe creëer je een cultuur om te innoveren?

Nieuwe ideeën kunnen alleen ontstaan in een open bedrijfscultuur waar het aandragen van vernieuwende ideeën gestimuleerd wordt. Waarschijnlijk ging je zelf als kind ook dagelijks op ‘ontdekkingsreis’ om de wereld om je heen te verkennen. In de loop van de jaren komt deze creativiteit vaak onder druk te staan; naarmate we ouder worden komen we (helaas) vaak in vaste werkpatronen terecht en situaties waarbij we denken dat het wel goed gaat.

Waarom is innovatie noodzakelijk?

Innoveren is van belang om een voorsprong te behouden ten opzichte van de concurrentie, maar vooral ook om je aan te passen aan klanten als markten plotseling verdwijnen. Er zijn legio voorbeelden te noemen van bedrijven die te lang vasthielden aan het succes van hun product of dienst, maar er toch achter kwamen dat er ineens geen bestaansrecht meer was. Zeker op het gebied van technologie hebben er nog al wat aardverschuivingen plaatsgevonden. Denk maar aan grote organisaties als Kodak en Polaroid die het veld geruimd hebben of het enorme verlies in marktaandeel van Nokia.

Neem je voldoende rust om keuzes te maken en durf je te experimenteren?

Het is makkelijk om te zeggen dat innovatie noodzakelijk is, maar het doen is de echte uitdaging. De belangrijkste redenen; je krijgt er niet zomaar tijd bij en je zal dus altijd een keuze moeten maken wat je ervoor opoffert. Daarnaast kun je niet acht uur per dag scherp zijn en ontspruiten nieuwe ideeën beter in een hoofd met rust.

Echte innovatie start met ruimte maken ?

Het creëren van tijd en het stimuleren van creativiteit kan ontstaan door juist de standaard en repeterende werkzaamheden uit te besteden aan een outsourcing partner. Dan hoef je je als IT manager minder bezig te houden met de hardware, software en infrastructuur, maar kun je echt het gesprek met de business op gang brengen. Je krijgt je handen vrij waardoor er nieuwe inspirerende projecten opgepakt worden die echte vernieuwing brengen. Het werk van de IT afdeling zal hierdoor een hele andere dynamiek krijgen en op een veel hoger plan komen.

De ICT organisatie binnen zal vaker dan ooit het gesprek moeten kunnen voeren over de specifieke trends en ontwikkelingen van de branche waarin zij werken. Als voorbeeld is de behoefte aan ICT binnen een zorginstelling compleet anders dan binnen het onderwijs. Het gaat dus meer dan ooit om het vooruithelpen van het primaire proces en niet meer om ‘het leveren van 300 laptops’.

Is er eenmaal ruimte ontstaan dan moet er de bereidheid zijn om te experimenteren, wat niet altijd een eenvoudige boodschap is omdat we als mens geneigd zijn alles onder controle te willen hebben. Experimenten mogen zelfs mislukken, want dan is er een leermoment gecreëerd.

Ter overdenking

• Innoveren is iets wat je samen doet, met collega’s, maar ook klanten en business partners, waar geen idee te gek is om uit te spreken.

• Denk nooit dat het wel goed gaat, dat deden de bedrijven die niet meer bestaan.

• Vooraf weet je nooit hoe veel tijd creativiteit gaat kosten. Rust en ruimte zijn belangrijke voorwaarden om een innovatieve cultuur te creëren.

Op zoek naar nieuwe ideeën?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen vooruit kunnen gaan.​

Een andere kijk op Service Level Agreements

Een andere kijk op Service Level Agreements

​Een Service Level Agreement (SLA) krijgt de status van een juridisch overeenkomst als allebei de partijen, klant en leverancier deze ondertekenen. Met de klant worden service levels voor de te leveren Managed Cloud Services (MCS) overeengekomen. In de SLA wordt een pallet aan KPI’s vastgelegd waar beide partijen zich gedurende de overeenkomst aan verplichten. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot sancties of zelfs ontbinding van de overeenkomst.

Maar krijg je een warm gevoel als er eenmaal een handtekening onder de SLA staat?

Het gaat om de klant!

Natuurlijk moet je afspraken maken, maar het zou in theorie niet nodig hoeven zijn als je gewoon altijd doet wat de klant verwacht. Dat betekent in de praktijk dat het niet gaat om “de SLA van ons” maar vooral om datgene vast te leggen wat iedere klant individueel verwacht.

Pas als de klant krijgt wat verwacht wordt krijgt de onderlinge relatie een verdieping en wordt de wederzijdse tevredenheid en het onderlinge begrip over de gewenste dienstverlening groter.

Onze werkwijze rondom SLA’s – afspraken op maat

Op verzoek van de klant wordt bij een RFP een concept van de beoogde SLA meegeleverd. Dit is dan een basis SLA, waarin de echte wensen en vereisten nog vertaald moeten worden naar reeele kpi’s. Tijdens de fase “van transitie naar beheer”, wordt de SLA klantspecifiek en passend gemaakt. Dat doen we door eerst in de praktijk te toetsen door middel van een SLO, Service Level Offer om uiteindelijk daarna definitief de afspraken op maat vast te leggen.

In deze versie van de SLA staan afspraken omschreven die voor beide partijen de juiste manier lijken om tot een goede intensieve samenwerking te komen.

Na een doorlooptijd, gemiddeld zo’n drie maanden, weten we dus beiden of werkt wat we hebben afgesproken, kennen we de bedrijfsprocessen en begrijpen we waar en hoe we moeten helpen.

Door deze werkwijze rondom SLA’s komen we met elkaar tot de meest optimale dienstverlening. Het werkt, is in de praktijk getoetst en zo mogelijk aangepast. Andersom valt ook te redeneren dat vooraf vanuit de leverancier bepalen wat ‘goed’ is misschien wel een bepaalde mate van arrogantie heeft. Beter is om vanaf het begin af aan al een goede verstandhouding en wederzijds begrip op te bouwen.

“Serviceverlening is een mentaliteit. Natuurlijk is juridische vastlegging van belang, maar wel met afspraken die ten goede komen aan de business optimalisatie van de klant”

John Mantel – Business Delivery Manager

Langdurige relaties gaat over de menselijke relatie

Bij PeopleWare geloven we in relaties waarbij beide partijen het vertrouwen in elkaar uitspreken. Hard werken en net dat stapje extra doen, juist ook als het mis gaat. Want wat we doen blijft mensenwerk en waar gewerkt wordt……

We geloven dat een langdurige relatie niet alleen gebaat is bij een goede vastlegging, maar vooral ook afhankelijk is van wederzijds begrip en respect. Dat betekent ook de mogelijkheid houden om flexibel te zijn en tussentijds aan te passen, omdat wensen, eisen en behoeften al dusdanig veranderd zijn dat “de SLA in de la” al lang niet meer van toepassing is.

Het bewijs dat deze aanpak werkt vinden we terug in het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte waarin we een zeer hoge waardering voor vertrouwen (Trust score 2017) van onze klanten gekregen hebben.

Ook behoefte aan een andere kijk op SLA’s?

Graag praten we door over op-maat-afspraken of verdere verbetering van onze service verlening.

Neem contact op via mail of per telefoon: 088 – 006 340 26.

Hoe laat je collega's anders werken?

Hoe laat je collega's anders werken?

Wanneer adopteren medewerkers nieuwe technologie? Je zult een positief gedrag krijgen als je collega’s exact de ‘What’s in it for me’ begrijpen. Toch wordt er lang niet altijd genoeg tijd en vooral ook budget vrij gemaakt om duidelijk te maken waarom veranderingen plaatsvinden en wat dit dan voor iedereen gaat betekenen.

Geen waarde, geen adoptie

Anders werken wordt gefaciliteerd door IT en daar ligt ook gelijk de uitdaging. Want als je van de IT afdeling een nieuwe laptop, PC of smartphone krijgt begrijp je de geldelijke waarde daarvan. Maar wat is de waarde van ‘anders’ gaan werken? Van een medewerker die van de organisatie in de cloud moet gaan werken kun je niet verwachten dat hij of zij zomaar inziet dat het samenwerken met collega’s en klanten hiermee echt veel efficiënter wordt. Veel mensen zijn geneigd om vast te houden aan vaste processen en procedures.

Adoptie is cruciaal!

Zonder goed adoptieplan zie je dan situaties ontstaan waar medewerkers naast de nieuwe technologie gewoon het oude blijven gebruiken. Want, dat deden zij altijd al zo en als je eenmaal gewend bent aan iets, dan verander je dat niet zomaar. Als IT afdeling heb je alles goed geleverd, maar toch ontstaat er een situatie waar oude en nieuwe werkmethoden door elkaar heen gebruikt worden. Een onwenselijke situatie. De adoptie van nieuwe technologie is dus niet 1-2-3 geregeld, maar wel cruciaal. Het vraagt om een belangrijke investering in tijd.

Hoe zorg je dat medewerkers nieuwe technologie omarmen?

Natuurlijk is elke organisatie anders, maar op basis van onze praktijkervaringen willen we je alvast de volgende zes tips mee geven:

1. Ga in gesprek – creëer ambassadeurs
De ‘what’s in it for me’ wordt vele malen meer versterkt als je vanaf de inventarisatiefase al met verschillende stakeholders van de verschillende afdelingen bij elkaar gaat zitten. Een Financiële afdeling heeft nu eenmaal andere behoeften dan een HR-of Salesafdeling. De betrokkenheid van deze stakeholders of ambassadeurs zal uiteindelijk bepalend zijn voor het succes.

2. Kijk naar individuele behoeften – creëer persona’s
Ga er niet vanuit dat iedere medewerker binnen deze afdeling dezelfde behoeften heeft. Als voorbeeld heeft een binnendienst sales medewerker misschien andere wensen dan een buitendienst accountmanager die online altijd alles vanaf elke plek beschikbaar wil hebben. Creëer verschillende persona’s waarin medewerkers zich herkennen.

3. Doe een 0-meting en stel duidelijke KPI’s
Want zonder 0-meting weet je later niet wat je precies hebt opgeleverd. Bepaal wat de uitkomst van succes zou moeten zijn. Door vooraf deze waardebepaling te doen, kan de noodzakelijke investering in tijd en geld ook aantoonbaar worden gemaakt.

4. Beloof niet alles
Niet elke behoefte hoeft ingevuld te gaan worden. Kijk of wensen en eisen overeen komen met de doelstellingen van het project. Durf dus ook nee te zeggen.

5. Pak een veranderproces gefaseerd aan
Kijk naar het totaal. Waar ligt in eerste instantie de grootste behoefte? Pak dat aan, bepaal hoe je dat gaat doen en betrek medewerkers door middel van interne communicatie en training. De grootste fout is om symbolisch alles in één keer over de schutting te gooien.

6. Blijf monitoren – verandering is immers een continue proces 
Behoeften zullen altijd veranderen. Het is belangrijk om vanuit de IT organisatie periodiek ik gesprek te blijven over nieuwe mogelijkheden die het samenwerken tussen de verschillende afdelingen verder kan optimaliseren.

De grootste uitdaging van IT is misschien wel het kunnen doorgronden van de persoonlijke behoefte van iedere medewerker. Met onze kennis en kunde van business processen gaan we graag de uitdaging aan om van de IT afdeling de meest innovatieve afdeling van het bedrijf te laten zijn.

Eens doorpraten over het meenemen van jouw collega’s in veranderprocessen?

Neem hier contact op of per telefoon: 088 – 006 34 26.​


Wie kies je als je de IT gaat outsourcen?

Wie kies je als je de IT gaat outsourcen?

Organisaties die hun IT willen outsourcen hebben uitvoerige keuzemogelijkheden. Zij kunnen immers bij heel veel verschillende IT dienstverlenende bedrijven terecht. In het verleden zag ik dat grote organisaties, vaak multinationals, nagenoeg altijd kozen voor grote outsourcingspartners. Maar is dat nog steeds de juiste keuze, of kunnen olifanten symbolisch ook met zebra’s dansen?​

Het succes van de keuze wordt namelijk pas achteraf bepaald. Als de geleverde prestatie, de performance, wordt afgezet tegen de vooraf vastgestelde KPI’s. Voorafgaand aan jouw goede keuze helpen wellicht de resultaten van het grootste onafhankelijke outsourcingsonderzoek.

Giarte Outsourcing Performance

Giarte, een onafhankelijk onderzoeks-en adviesbureau doet sinds 2002 elk jaar een studie waarin klanten hun ervaringen en meningen met hun IT-serviceproviders delen. Het belangrijkste doel is om te zien waar de relatie tussen IT serviceprovider en de klant kan verbeteren, door transparant en open in de onderzoeksresultaten te zijn.

Betere resultaten bij middelgrote outsourcingspartijen

Opvallend in het onderzoek van 2017 is dat de Outsourcing Performance bij de grote gerenommeerde outsourcingspartijen achterblijft ten opzichte van middelgrote partijen. Persoonlijk vraag ik mij af hoe dat komt. Ik kan mij voorstellen dat middelgrote outsourcingspartijen in staat zijn om sneller de juiste klantfocus te hebben, meer toewijding kennen en beter en flexibeler omgaan met mogelijke fouten. Want als er iets mis gaat, dan moet je niet vastzitten aan procedures of verzuilingen binnen je dienstverlening. Natuurlijk kan ik hier alleen maar naar gissen en sta ik open voor andere bevindingen of een verder gesprek hierover.

Welke domeinen werden onderzocht?

De Outsourcing Performance van Giarte kent drie deeldomeinen waar op gemeten wordt; Application Management, Infrastructure Management en End User Management. Voor de laatste twee domeinen is PeopleWare ook beoordeeld. 

Outsourcingsresultaten van PeopleWare

• We haalden een 100% score op de Outsourcing Recommandation Score (ORS). 
• Op Infrastructure management een nummer 2 positie (85%)
• Op End User Management de hoogste score, een 8.3 van de 10.

Al in een eerdere blog​ schreef ik dat outsourcing gaat om vertrouwen.Daarom doet het mij plezier dat we van onze klanten een 84% score krijgen en daarmee in de top 3 van de Giarte Trust Score 2017 zitten. 

Eindconclusie

Als het om outsourcing gaat dan zag je in het verleden dat grote organisaties, vaak multinationals, alleen maar zaken deden met grote outsourcingspartners. Dat hoeft niet meer vanzelfsprekend te zijn. Grote organisaties die op zoek zijn naar meer toewijding, transparantie, flexibiliteit en daadkracht vanuit een sterk middelgroot outsourcing bedrijf zijn van harte welkom. 

En zebra’s natuurlijk ook…

Mark van Liempt

NB: Meer achtergrondinformatie van het onderzoek vind je hier
De meest gemotiveerde medewerker

De meest gemotiveerde medewerker

Als werkgever vind ik het fantastisch om enthousiaste mensen om mij heen te hebben. Gemotiveerde medewerkers die werken met plezier, passie en gedrevenheid.

Ik geloof dat je dat bereikt als je zorgt dat je samen met collega’s een werkomgeving creëert waarin je elkaar onderling waardeert en aan kunt spreken. Dat je allemaal huiswaarts keert met het idee dat je die dag weer iets hebt bijgedragen. Dit ideaal geschetste beeld is echter niet voor iedereen van toepassing.

Krijgt iedereen wel een dergelijke kans in onze maatschappij?

Eerlijkheidshalve denk ik van niet. Omdat we erg op “People” zijn gericht wil ik dan ook een lans breken om meer aandacht te vragen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap niet de arbeidsprestatie kunnen leveren zoals jij en ik gewend zijn.

Met aandacht bedoel ik echte, eerlijke en oprechte aandacht. In de praktijk zie ik helaas nog wel eens dat werkgevers Wajong* jongeren in dienst nemen met een jaarcontract, zonder uitzicht te bieden op een vaste arbeidsovereenkomst. De kortstondige motivatie gaat dan over in een langdurige de-motivatie.

*De Wajong staat voor “Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten” en deze wet zorgt voor arbeids-of inkomensondersteuning voor jongeren die voor hun 17de jaar al arbeidsongeschikt waren en voor studerenden tot 30 jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken.

Creëer serieuze kansen – een voorbeeld uit de praktijk​
In het geven van een serieuze kans zit de echte motivatie! Dat wil ik graag verduidelijken met het verhaal van een van onze gerespecteerde medewerkers, Mathijs Woertman. Toen hij 18 jaar werd kwam hij met het UWV in contact en werd op basis van zijn medische voorgeschiedenis voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt verklaart. Zijn eerste reactie was: “Zal ik dan ook maar stoppen met mijn MBO opleiding, als ik toch niet kan werken”.

Mathijs bleek echter een grote doorzetter te zijn, ging aan de slag, maar kwam vanwege ‘een bezuiniging’ weer op straat te staan. Een eerlijke kans kreeg hij niet, ondanks dat hij de ambitie had om gewoon zijn rol in de maatschappij te vervullen. Twee jaar later had hij nog steeds geen werk.

Hij bleek veel affiniteit met IT te hebben en kwam via Randstad Participatie bij ons in dienst. Hoe hij het zelf omschrijft is dat de sollicitatie een overwinning voor hem was: “Ik kom niet thuis te zitten!” Dat is wat hem drijft en waarom hij met heel veel plezier voor ons werkt. Maar het verhaal gaat verder.

Kijk naar wat iemand wel kan!

De motivatie van Mathijs werkt enorm aanstekelijk en iedereen op de werkvloer kan leren van mensen zoals hij die echt willen. Het gaat daarbij niet om ‘minder of meer’, ‘beter of slechter’ of ‘valide en invalide’. Als werkgever zal je kansen moeten creëren en bereid moeten zijn je open te stellen voor iemands vaardigheden.

Dat betekent voor Mathijs dat hij inmiddels twee functies bij ons heeft. Hij werkt twee dagen per week bij PeopleWare als baliemedewerker. Daarnaast is hij twee dagen per week gedetacheerd namens ons als IT-er bij Warchild. Iedereen heeft profijt van zijn inzet!

“Ik heb geleerd dat het leuk is om in verschillende omgevingen te werken, weet wat mij wordt verwacht en dat het ook gaat om geld verdienen. Ik heb nu het gevoel een echte bijdrage te leveren!”, aldus Mathijs Woertman

Biedt kansen met de juiste reden​
Als laatste. Biedt als werkgever eerlijke kansen vanuit je hart, niet om een betere MVO certificering te krijgen. Je zult dan net als ik ervaren dat het heel veel voldoening geeft om mensen zoals Mathijs een eerlijke kans te geven. Ik deel graag mijn ervaringen als je net als ik nog meer gemotiveerde collega's om je heen wilt hebben.

Louis van der Toorn

NB: Natuurlijk is dit artikel met goedkeuring van Mathijs Woertman geschreven.​
Verander mee met ICT

Verander mee met ICT

Best een confronterende vraag, omdat het met mensen, dus uw collega’s of medewerkers te maken heeft. Door de enorme veranderingen die de digitale transformatie met zich meebrengt is het wel een serieuze en goedbedoelde vraag. Want kunt u met het team van IT specialisten wel blijven voldoen aan de vragen die vanuit de organisatie komen? De ontwikkelingen gaan dusdanig hard dat het in veel gevallen een uitdaging geworden is duidelijk te maken welke toegevoegde waarde door IT geleverd wordt. Zeker nu de scheidslijn tussen beschikbaar maken en beschikbaar zijn er nauwelijks meer is.

Techniek is geworden als water uit de kraan

Als er ergens sprake is van verandering, dan is het wel binnen IT afdelingen. U zult de nodige uitdagingen hebben en meningen horen over de rol die IT inneemt binnen de organisatie. De traditionele rol was vooral gericht op het inrichten van de digitale werkplek, het technisch zorgen dat applicaties goed functioneerden en het geven van aanvullende training voor medewerkers.

Tegenwoordig is de techniek niet de kunst meer. Het aanbod van mogelijkheden is zo groot dat er eigenlijk altijd wel ergens een antwoord op een vraag te vinden is. Ook als de IT afdeling niet het gewenste levert kunnen managers of zelfs medewerkers zelf op zoek gaan. Techniek, het is er gewoon in overvloed en je koopt het desgewenst met je creditcard.

Vernieuwing door cloud staat in de startblokken

Mogelijk dat er nu nog bedrijven zijn die wel in de cloud zitten, maar toch nog traditioneel werken. Dat komt omdat meestal in eerste instantie gekeken is naar het overzetten van bestaande applicaties naar een nieuwe omgeving.

De echte verandering gaat nu komen. Fase twee van cloud is dat steeds meer business processen vereenvoudigd en verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld door binnen cloud omgevingen workflows te bouwen door het aan elkaar koppelen van zelfgebouwde of aangekochte apps. Het is namelijk ook de tijd geworden waarbij je niet alles zelf meer hoeft te doen maar kant-en-klaar kunt aanschaffen.

Mee veranderen is strategisch denken en business processen begrijpen

De vernieuwende mogelijkheden van cloudoplossingen betekenen een enorme uitdaging voor de IT afdeling. Het zal in de nabije toekomst een organisatie moeten zijn die echt kan adviseren rondom bedrijfsprocessen en de kennis en expertise heeft om deze processen te verbeteren. De vraag wie deze veranderingen bij kan blijven houden is een realistische vraag.

IT veranderingen gelden voor jong en oud

Kunnen mensen die tientallen jaren op een bepaalde manier gewerkt hebben wel meegaan in deze noodzakelijke verandering? Het ‘wie verandert er mee?’ geldt overigens ook voor de jongere generatie. Daar waar in het verleden een carrière in de IT vaak begon als helpdeskmedewerker is het maar de vraag of deze banen op langere termijn blijven bestaan. De nieuwe generatie die van school afkomt met alleen maar een technische achtergrond zal het mogelijk af moeten leggen met iemand die bijvoorbeeld uitblinkt in servicegerichtheid en communicatie.

Van middelen naar businessprocessen

Het zal steeds belangrijker worden dat IT medewerkers strategisch kunnen meedenken en toegevoegde waarde hebben in het verbeteren van bedrijfsprocessen. Wij denken dat IT nu in een hele uitdagende fase zit om op ontdekkingsreis te gaan. Die reis zal steeds vaker verschuiven van techniek naar de business proces kant.

Het goede nieuws is dat de mogelijkheden tegenwoordig eindeloos zijn om nog meer van toegevoegde waarde te zijn. Graag gaan wij samen met u in gesprek om te zorgen dat er heel veel medewerkers mee kunnen veranderen in een digitale wereld die nog niet eerder zo uitdagend is geweest.

Samen de tweede cloud stap maken?

Tel: 0800 - 006 3426 E-mail: marketing@peopleware.nl​​

Mijn eerste werkdagen bij PeopleWare

Mijn eerste werkdagen bij PeopleWare

Lauren Schneiders is onlang in dienst getreden als projectmanager bij PeopleWare. In dit terugkerende blog houdt zij bij hoe het haar het eerste jaar bij PeopleWare vergaat.

Toen ik begin 2017 een baan aannam bij Microsoft dacht ik mijn droombaan gevonden te hebben. Helaas bleek na een klein jaar dit voor mij niet de waarheid.

​​​Lauren Schneiders 1.jpg

Een stukje voorgeschiedenis…

Na drie jaar bij een IT Service Provider te hebben gewerkt in verschillende commerciële functies werd het voor mij tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Omdat ik de afgelopen jaren al dicht bij het vuur had gezeten, dacht ik dat wanneer ik bij Microsoft zou gaan werken, het niet meer beter kon. Ik startte in de rol van PCDM (Partner Channel Development Manager), een rol waarin je samen met je partners zorgt voor de ontwikkeling van hun dienstverlening in de markt. Kortgezegd gaan we samen een propositie een businessplan schrijven. Uitdagende rol! Toen kwam in de zomer van 2017 een complete reorganisatie, niet persé in personeel, maar de gehele organisatie ging op de schop. Nieuwe teams, nieuwe rollen, niks bleef hetzelfde. Omdat ik nog maar zo kort in de organisatie zat was ik bang voor mijn plek, maar toch kwam voor mij het verlossende voorstel om in het Marketingteam een rol aan te nemen als PCMM Recruit.

Wist je dat… er veel (maar echt veel!) afkortingen bij MS (Microsoft) gebruikt worden? Ze hebben er zelfs intern een eigen woordenboek voor ontwikkeld.

Het team van Partner Channel Marketing Manager Recruit bevindt zich echter niet in Nederland, maar ik werd toegevoegd aan het West-Europese team waarin ik Nederland vertegenwoordigde. Ik kon gelukkig wel nog steeds vanuit het vertrouwde kantoor in Schiphol werken. Samen met mijn West-Europese collega's werkten we aan een gezamenlijk aanvalsplan om nieuwe partners te rekruteren. Leuke collega's, allemaal erg ambitieus en bereid samen te werken, maar toch was ik niet op mijn plek.

Kogel door de kerk…

Gelukkig ben ik bevoorrecht met een hele lieve vriend die mij alle vrijheid en ruimte geeft. Na meerdere gesprekken met hem kwamen we tot de conclusie dat Microsoft niet mijn organisatie is. Begrijp me niet verkeerd, want de producten die ze maken vind ik nog steeds geweldig, je zou bijna zeggen ik dat ik Microsoft adem. Maar de cultuur, manier van beslissingen en de organisatie is niet voor mij gemaakt. Een harde klap in mijn gezicht, want ik kreeg alle vrijheid in mijn werk. Niet alleen in uitvoering maar ook wanneer, hoelang en waar ik werkte. Als je het aan mij vraagt wel de manier van nu om je medewerkers te stimuleren, motiveren en het meeste en beste uit ze te halen!

Je vrienden vragen je "En hoe is het nou bij Microsoft" en het voelt verplicht hier positief op te reageren, jij hebt immers toch díe droombaan!

Inmiddels had ik besloten om mij heen te gaan kijken met als doel rond de zomer 2018 een nieuwe baan te hebben. De zomer werd echter december 2017 nadat ik kennis had gemaakt met PeopleWare! We hadden een kennismakingsgesprek staan maar dit draaide al snel naar 'wat wil je gaan doen?'. Ook voor het tweede gesprek werd ik warm ontvangen en was het voor mij al wel duidelijk dat dit de organisatie is waar ik al een tijdje naar op zoek was. Zoals de slogan het al zegt "Powered by Dedication", er werken hier mensen met passie voor hun vak. Daarnaast is de focus op Microsoft Cloud en zijn ze ook nog eens bezig met de ontwikkeling van een nieuwe propositie waar ik in geloof. De onderhandelingen hebben daarom ook niet lang geduurd, per 19 februari treed ik in dienst als Project Manager!

En nu na twee weken…

Inmiddels zit mijn tweede werkweek er bijna op. Bij een club met zo'n 250 medewerkers is het onmogelijk iedereen persoonlijk te leren kennen in zo een korte periode. Wel heb ik geprobeerd zo veel mogelijk mensen te spreken. Namen onthouden was al niet mijn sterkste eigenschap, die wordt dus nu weer goed op de proef gesteld. Ik heb twee erg leuke en leerzame weken achter de rug waarin ik heb kunnen studeren, informatie over de organisatie tot mij kon nemen en zelfs ook al wat heb kunnen betekenen. Een globaal adoptieplan geschreven en al goed nagedacht over verschillende trainingen en de invulling hiervan. Mijn vermoedens zijn in ieder geval bevestigd, leuke club, leuke mensen, leuke projecten! Zeker geen spijt van deze stap en ik kijk met veel plezier uit naar wat de komende weken mij gaan brengen!

Ook benieuwd naar mijn komende weken? Abonneer je dan op deze blog. Wil jij ook weten of PeopleWare bij je past? Kom dan gezellig langs voor een kopje koffie en wie weet worden wij binnenkort wel collega's!​

Door Lauren Scheiders, projectmanager ​​@PeopleWare

Outsourcing gaat om vertrouwen

Outsourcing gaat om vertrouwen

Groei door wederzijds vertrouwen. Vertrouwen gaat over gevoel en is een niet tastbaar begrip. Toch is het een woord wat in onze samenleving een steeds grotere lading heeft gekregen en waar bijna ouderwets behoefte aan is. Bij outsourcing, bijvoorbeeld het uitbesteden van ICT activiteiten, is vertrouwen een kernvoorwaarde. Een organisatie geeft namelijk letterlijk inzage in haar bedrijfsprocessen aan een andere organisatie. Dan zal een klant echt het gevoel moeten hebben zaken te doen met een partij die alles wil regelen en het vertrouwen niet beschaamt.

Omgekeerd geldt het ook: Voor het bereiken van wederzijds vertrouwen wil je als leverancier ook continue getriggerd worden om scherp te blijven. 

"Blij zijn met klanten die vragen om een uitdaging omdat vanuit deze uitdagingen gezamenlijke groei gerealiseerd  wordt"​

Van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting

Bij de oprichting in 2003 was de kerncompetentie het detacheren van mensen. Het leveren van goede IT specialisten met een inspanningsverplichting naar onze klanten. Hierbij lag de verantwoordelijkheid van wat onze specialisten deden veel meer aan de klantzijde. In de loop van de tijd kwamen er meer vragen om te helpen bij infrastructuur projecten en migraties naar de cloud.

 Outsourcing werd de kerncompetitie omdat er bij steeds meer klanten de behoefte ontstond om ook de infrastructuren te gaan beheren. Niet de inspanning, maar het resultaat werd leidend.

"Outsourcing betekent een resultaatverplichting waarin SLA's worden overeengekomen met duidelijk beschreven en meetbare KPI's"

Vertrouwen betekent transparant zijn​

Outsourcing betekent dat klanten real time mee kunnen kijken met de dienstverlening op technisch niveau. Bijvoorbeeld om te zien hoeveel calls er open staan of hoe snel de calls zijn opgelost. Vertrouwen gaat vooral ook om transparantie. Transparant zijn houdt in dat je fouten gelijk meldt, laat zien wat je er aan doet, het oplost en leert om het voor een volgende keer te voorkomen. Real time meekijken betekent dat onze klanten zien hoe het resultaat is ten opzichte van de vooraf opgestelde KPI en dat er onderling maandelijks overleg is.

Waarom klanten kiezen voor outsourcing​

Enorme snelle technologische veranderingen maken het onderhouden van een interne IT afdeling voor veel organisaties tot een behoorlijke uitdaging. Daarnaast is er steeds meer vraag naar flexibiliteit. Dat betekent dat er in toenemende mate behoefte is om niet afhankelijk te zijn van investeringen in fysieke hardware en serverruimtes. Daar waar in slechtere tijden moest worden ingekrompen bleven bedrijven zitten met een overcapaciteit aan geïnvesteerde middelen.

Tegenwoordig wordt dat met een goede abonnementsvorm voorkomen. Natuurlijk is continuïteit ook een belangrijke reden. Bij ziekte, opstappen van hoog gekwalificeerd personeel, vakantieperiodes of behoefte aan (tijdelijk) meer capaciteit lopen bedrijven geen risico's, maar leggen dit risico neer bij een partij die zij vertrouwen.

Scherp zijn, scherp blijven​

De dienstverlening moet goed zijn, zeker bij outsourcing. Bij PeopleWare gaan we graag de uitdaging aan om u van dienst te zijn en om een volgende stap te maken in de digitale transitie van uw bedrijf. Daarbij gaan langdurige relaties altijd voor op langdurige contracten. Scherp blijven doe je namelijk door elkaars processen te begrijpen en elkaar continue te blijven uitdagen in een tijd van steeds snellere verandering.

Eens doorpraten over vertrouwen?​

Neem hier​ contact op of per telefoon: 088 – 006 34 26.

Citrix Summit 2018: Wat valt er te melden?

Citrix Summit 2018: Wat valt er te melden?

De eerste dag van de Summit begon traditioneel met de Vision Keynote. Na de entree en het voorstellen van Executive Vice President Mark Ferrer, blikte CEO David terug op het jaar 2017. Een jaar met een valse start voor Citrix, waarin men forse kritieken ontving over strategie, visie en opvatting van de werkplek, maar met een met record brekend einde. Uiteindelijk trok Citrix in 2017 aan het langste eind. De flow van het einde van 2017 wil men gaan doorzetten en uitbouwen in 2018. De Cloud is het speerpunt binnen de digitale transformatie die organisaties (vroeg of laat moeten) ondergaan.

Eenheid in Citrix portfolio

Citrix wil meer eenheid brengen in haar portfolio door de huidige producten te hernoemen en ook het licentiemodel te vereenvoudigen, door de verschillende producten samen te brengen. Helaas is de officiële transformatie pas vanaf mei dit jaar een feit en zijn er verder geen details bekend. Wat ons betreft is deze transformatie naar eenvoud een positief punt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de huidige producten vallen onder Citrix Workspace, Citrix Networking en Citrix Analytics.

Het ziet ernaar uit dat Citrix de programma’s van Microsoft volgt, met betrekking tot productplacement en de focus op de begeleiding van klanten in de digitale transformatie.

De Tech Talks Keynote, op diezelfde maandag maar dan net na de lunch, zou alle nieuwe technische ontwikkelingen moeten brengen. Er waren echter weinig écht nieuwe dingen te melden. Senior Vice President en Chief Product Officer P.J. Hough zette de toon door de klantervaring centraal te stellen en dat de IT de juiste technologie moet brengen in een beveiligde omgeving. Niet voor het eerst tijdens een Citrix event beklom, Corporate VP Enterprise Client & Mobility van Microsoft, Brad Anderson het podium om de samenwerking tussen Citrix en Microsoft te onderstrepen.

Citrix Casting: Een nieuwe manier van inloggen

Er werden een aantal demo’s getoond waarin duidelijk werd wat de directe meerwaarde is van Citrix Cloud. Hierover verderop meer. Verder werd Citrix Casting getoond. Dit is een techniek waarmee een Citrix sessie automatisch opgestart wordt door simpelweg je telefoon bij de client (Raspberry Pi) te houden. Dit wordt gedaan door op je telefoon in te loggen op de Citrix receiver. De Citrix Receiver zorgt voor de authenticatie (over bluetooth en WiFi) met de client (Raspberry Pi) en start vervolgens de Citrix sessie. Wanneer een gebruiker van de client weg loopt, en daarmee buiten de ingestelde bluetooth range valt, verbreekt de client automatisch de verbinding met de Citrix sessie. Deze manier van inloggen is zeer nieuw, maar wij zien hier wel potentie in. De clients en Citrix Casting komen in Q1 2018 uit. Tot slot zagen we op de beursvloer nog een nieuwe vorm van inloggen op basis van gezichtsherkenning.

Cloud

Dé directe meerwaarde van een koppeling met Citrix Cloud is de uitgebreide set aan analytics tooling. Wanneer ingelogd op de Citrix Cloud kan o.a. inloggedrag worden geanalyseerd en geclassificeerd. Ook het gedrag van de gebruiker wordt door de service in de gaten gehouden. Verdachte handelingen worden opgemerkt en onder de aandacht gebracht bij de beheerders. Gebruikers kunnen zo worden aangesproken over het werken met niet veilige bestanden of andere acties die een hoger risico met zich meebrengen.

Om verschillende locaties te ontsluiten komt Citrix met de Netscaler Gateway Service. Wanneer er op de locatie geen fysieke Netscaler appliance aanwezig is, kan er middels een Netscaler Gateway Service vanuit de cloud toch een ICA proxy worden ingeregeld.

Citrix Cloud ondersteunt Multi Factor Authentication en AzureAD voor zowel users als admins. Naast de single sign-on mogelijkheden op Microsoft Azure en Amazon AWS resources, kan Citrix Cloud ook met VMware  resources overweg.

Xenapp/XenDesktop

Workspace Environment Management (WEM) is software die het management voor XenApp en XenDesktop omgevingen versimpelt en optimaliseert. We hebben gezien dat WEM memory en CPU gebruik aanzienlijk kan reduceren in een gebruikers sessie. De quick wins van het gebruik maken van WEM zijn meer user density én een betere gebruikerservaring. Met die nieuwe features in 4.5: Powershell SDK, App security integratie (Applocker), User Centric CPU optimization, SQL AlwaysOn ondersteuning wordt het zo langzaamaan een waardige tegenhanger van Ivanti / RES Workspace Manager.

Het nieuwe VDI 7.15 LTSR Handbook is uit. Het document staat bordenvol tip, tricks en best practices en is zeker een kijkje waard. Het handbook is te vinden op https://docs.citrix.com/content/dam/pdfs/content/docs/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/download.pdf 

Daarnaast was er een sessie van de lead workspace architect van Citrix: Daniel Feller. Hij vertelde over de nieuwe features en over cloud architectuur en de tip dat je met meerdere kleine servers in Microsoft Azure meer kan besparen dan met grote servers in Microsoft Azure.

NetScaler SD-WAN

Citrix zet vol in op de SD-WAN propositie. SD-WAN is een manier om WAN verbindingen te virtualiseren en is een alternatief voor MPLS netwerken. Naast het virtualiseren van WAN verbindingen, zorgt Citrix SD-WAN voor het optimaliseren van verschillende verkeersstromen.
Tijdens een van de break out sessions heeft Citrix een tipje van de sluier opgelicht over de plannen van 2018 met het SD-WAN-platform. Zo zal er in de eerste helft van dit jaar een small form factor SD-WAN appliance uitgebracht worden, speciaal voor kleinere locaties. 
Citrix is op dit moment ook bezig met een aantal partijen om te kijken of zij op het SD-WAN platform hun diensten aan kunnen gaan bieden. Het gaat hierbij dan om dingen zoals Next Generation Firewalling. 

Naast het feit dat Citrix de mogelijkheden van hun SD-WAN oplossing steeds verder uitbreidt zal er dit jaar een prijswijziging doorgevoerd worden op het complete SD-WAN portofolio. Hierbij zal het gehele portofolio fors goedkoper worden.
Dit jaar zal Citrix ook een gezamenlijke launch doen met Microsoft van hun nieuwe SD-WAN dienst in Azure. De SD-WAN dienst bestaat al in Azure maar wordt dit jaar uitgebreid met end-to-end QoS en encryption van klant locaties naar de Citrix Cloud en Microsoft Azure en Office365. Exacte details werden niet bekend gemaakt nog maar wel werd er gehint op dat dit eventueel de opvolger zal zijn van Microsoft Express Route. 
 

XenMobile

XenMobile brengt een integratie met Intune naar de markt. Hierdoor is het mogelijk om het beste van beide werelden te combineren. Zo is het mogelijk om een Managed Browser (Microsoft) te configureren in de XenMobile Service, om deze te managen door Intune en een Netscaler VPN mee te geven. Hier zie je hoe!​  . Sharefile is de volgende app. Deze samenwerking maakt het tevens mogelijk om Citrix Apps vanuit Intune te managen. 

Citrix zet vol in op Windows 10

Daarnaast zet Citrix ook in op Windows 10: Endpoint provisioning and configuration (bv MDM enrollment Azure AD, Autopilot), Security en Compliance (bv Restrictions, Windows Defender, Device Guard, Hello for Business), OS updates, App management and Distribution (bv WIP, Per-app VPN voor WIP aware apps, Apps vanuit de Windows store) en App Configuration (bv het configureren van Universal apps).

ShareFile

ShareFile laat op Summit zien een volwaardig onderdeel te zijn van de nieuwe Citrix Workspace propositie. Citrix positioneert ShareFile als beveiliging van data, connector tussen desktop en verschillende databronnen en als standaard collaboratietool in de werkplekoplossing van Citrix. De tooling wordt volwassener en sluit beter aan bij de wensen van de markt.
ShareFile conformeert zich met een nieuw licentiemodel aan de nieuwe Workspace opzet. Het huidige licentiemodel wordt vervangen door de versies standard, advanced en premium.
Middels de (reeds beschikbare) nieuwe 3.10 versie van drivemapper is het mogelijk om meerdere drives aan te maken op verschillende niveaus. Zo kunnen gedeelde mappen beschikbaar worden gesteld als drive met hun eigen driveletter.

Daarnaast is er een tool in de maak die de nu beschikbare tools grotendeels moet vervangen. Deze tool zal een verlangstuk worden van ShareFile op de werkplek. Helaas wordt deze tool in Q1 verwacht en is dus nu niet beschikbaar. 

Wil je meer weten over wat PeopleWare voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op via 088 - 006 34 26 of via email op marketing@peopleware.nl

​Door Rob Snabili architect@PeopleWare, Elger van der Avoird architect@PeopleWare & Charl Janga consultant@PeopleWare