SharePoint

Privacyverklaring

​​

​PeopleWare gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst secuur verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als je een (contact)formulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we die gegevens alleen voor het beantwoorden van je vraag, of voor het reden van je aanvraag. In het kader van de privacywetgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Verstrekking gegevens aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Uitzondering is het verstrekken aan opsporingsinstanties als deze een verzoek doen dat voldoet aan de geldende wettelijke regelingen.

Inzage van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze pagina (privacyverklaring) worden gepubliceerd.​

Privacyverklaring PeopleWare

 Contact

Voornaam *
Achternaam *
Bedrijf *
E-mail *
Telefoon *
Date
Bericht *